Przejdź do treści

Sznur Brocka

Zrewolucjonizuj swoje zdolności wzrokowe dzięki Sznurkowi Brocka! Nasz elastyczny, biały sznurek o długości 2 metrów, z kolorowymi koralikami, to innowacyjne i intuicyjne narzędzie terapeutyczne. Wyeliminuj niedostateczną konwergencję, leniwe oko i uciekanie oka (zez) – wzmocnij widzenie swojego dziecka lub pacjenta!

Przygotowanie ćwiczenia

Zrób pętlę na końcu sznurka.

Przymocuj jeden koniec sznurka np. do klamki drzwi, krzesła. Może ktoś przytrzymać drugi koniec (rodzic, terapeuta).

Umieść ostatni koralik blisko końca sznurka (bliżej klamki drzwi).

Umieść środkowy koralik fiksacji około 60 cm – 80 cm od ciebie.

Umieść najbliższy koralik około 15 cm od początku sznurka.

Stań bezpośrednio przed drugim końcem sznurka (przymocowanym do krzesła, drzwi). Swój koniec złap palcem wskazującym i kciukiem i przytrzymaj pod nosem jak wąsy.

Podnieś sznurek i odsuń się w taki sposób, aby sznur Brocka był napięty między nosem a klamką drzwi

Tak przygotowany sznurek Brocka posłuży do wykonywania ćwiczeń. Zobacz co zobaczysz patrząc na sznurek, który zaczyna się „pod twoim nosem”. 

Stań wyprostowany, sznurek jest napięty, oświetlenie w pomieszczeniu jasne. Popatrz na pierwszy koral (od siebie). 

Podczas obserwacji jednego z koralików widzimy, że sznur Brocka „rozdwoił się” i składa się z dwóch sznurków (każdy z przyczepionymi do nich koralikami), które krzyżują się w koralu, na którym skupiamy wzroku (zobacz grafiki poniżej). Widzimy literę X, w której centrum jest nasz obserwowany koralik i wychodzących z niego dwóch sznurków tworzących ramiona litery X. Podwójny sznurek, który jest widziany przez pacjenta to fizjologiczne zjawisko nazywane dwojeniem fizjologicznym. Podczas ćwiczeń pacjent będzie musiał utrzymać literę X, nie może znikać żadne z ramion.

EKSPERYMENT – Zamknij jedno oko, skupiając się na koraliku. Zobaczysz, że zniknęło jedno ramię „X”. Zamknij drugie oko, otwórz pierwsze – zniknie drugie ramię.

sznur brocka
Sznur brocka - spojrzenie na 1 koral
sznur brocka
Sznur brocka - spojrzenie na 2 koral
sznur brocka
Sznur brocka - spojrzenie na 3 koral

Sznurek Brocka – ćwiczenia w akcji

Istnieje mnóstwo ćwiczeń ze Sznurkiem Brocka. Pomagają one w ćwiczeniach zeza (ukrytego czy jawnego), niedowidzenia, zakresów wergencji (np. niedostateczna konwergencja), ruchów oczu czy akomodacji. Możesz je utrudniać poprzez użycie flipper akomodacyjnyflippera akomodacyjnego (zobacz) lub wergencyjnego (zobacz). Dokładne ćwiczenia, ilość czasu, powtórzeń, poziom trudności powinien zalecić terapeuta prowadzący terapię. Tutaj zamieszczamy przykładowe ćwiczenia. 

Ćwiczenia ze sznurkiem Brocka dzielą się na dwie grupy : ćwiczenia ustawienia oczu i ćwiczenia odtłumiające oko (w zezie, niedowidzeniu).

Tłumienie występuje, gdy mózg ignoruje sygnały, które jedno z oczu wysyła do mózgu (przy zezowaniu czy niedowidzeniu). Patrząc na sznurek Brocka, możesz widzieć tylko jeden sznurek zamiast dwóch, lub jeden sznurek może pojawić się i zniknąć. Zobaczysz tylko obraz pochodzący z jednego oka, co powoduje brak widzenia obuocznego i może wpływać na Twoje poczucie równowagi i widzenie obwodowe.

Ćwiczenie 1. Skup się na koralikach (kolejno). Widzisz „X”? Utrzymuj je, niech żadne ramię nie ucieka!

Problemy z ustawieniem oczu (zez ukryty i jawny) występują, gdy oczy nie są prawidłowo ustawione; osie spojrzenia skupiają się za lub przed obiektem, a nie bezpośrednio na nim. W tym kontekście osoba z problemami z ustawieniem oczu może mieć trudności z utrzymaniem skupienia na jednym koraliku. Jeśli nieprawidłowe ustawienie oczu lub zez jest jednym z Twoich problemów, możesz odczuwać zmęczenie oczu lub widzenie podwójne.

Ćwiczenie 2. Koncentruj się na bliskim koraliku. Widzisz go podwójnie? To sygnał do poprawy. Przesuń koralik bliżej lub dalej, by zobaczyć jego jeden obraz. Wzmacniaj swoje umiejętności, powtarzając to ćwiczenie.

Reguluj trudność! Przesuwaj koraliki bliżej/dalej od nosa i/lub korzystaj z soczewek, flipperówpryzmatów.. Odkrywaj nowe wymiary ćwiczeń ze Sznurkiem Brocka!

Domowa terapia niedowidzenia

Sznurek Brocka – dodatkowe ćwiczenia są opisane w książce Domowa terapia niedowidzenia (zobacz). 

Prowadź terapię widzenia razem ze sznurkiem Brocka! To klucz do precyzyjnej terapii i do rozwiązania problemów wzrokowych z zezem, niedostateczną konwergencją i tłumieniem.