Przejdź do treści

Twoje dziecko nie potrafi się skupić na zajęciach, a jego notatki są niekompletne? Robi dużo błędów, ma trudności z koncentracją?
Mówi, że czasem widzi, czasem nie?
Skarży się na złe widzenie z bliska?

Sprawdź czy problem nie tkwi w akomadacji!

CO TO JEST AKOMODACJA?

Proces, który umożliwia dostosowanie mocy oka tak, aby na siatkówce powstał wyraźny obraz przedmiotu, na który patrzymy. Dzięki sprawnej akomodacji możemy spoglądać szybko na różne odległości, a oko błyskawicznie się do niej dostraja, tak by widzieć wyraźnie. Akomodacja jednak nie zawsze działa sprawnie, wtedy podczas przerzucania spojrzenia na różne odległości obraz się rozmazuje. 

AKOMADACJĘ MOŻNA, A NAWET TRZEBA ĆWICZYĆ!!!

Dlatego właśnie powstały Ćwiczenia Misia Okulisia – ćwiczenia akomodacji, percepcji i pamięci wzrokowej. Są niezawodne podczas zaklejania oka!

Ćwiczenia Misia Okulisia

Przyczyn zaburzeń akomodacji może być wiele! Do najczęstszych należą:

 • stres, 
 • przemęczenie,
 • nadmierna praca z bliska, 
 • brak przerw w pracy, brak higieny pracy wzrokowej,
 • zapalenie zatok,
 • grypa,  
 • anemia,
 • obniżony nastrój, depresja,
 • trauma,
 • choroby, tj. świnka, odra, błonica, cukrzyca, jaskra, stwardnienie rozsiane…

Objawami zaburzeń akomodacji mogą być:

 • ból oczu,
 • ból głowy,
 • zmęczenie i pieczenie oczu,
 • objawy astenopijne,
 • rozmazywanie obrazu z bliska,
 • rozmazywanie obrazu z daleka,
 • niestabilna ostrość obrazu,
 • okresowe dwojenie obrazu,
 • światłowstręt.
Ćwiczenia Misia Okulisia

W 2019r. otworzyłam własny gabinet, w którym przeprowadzam diagnozy oraz ćwiczenia ploeotyczno – ortoptyczne. Prowadzę diagnozę funkcjonalną widzenia niemowląt, terapię widzenia dzieci słabowidzących, niewidomych oraz z uszkodzeniami CVI ponieważ od 2012r. jestem tyflopedagogiem i oligofrenopedagogiem. Przez wiele lat byłam nauczycielem współorganizującym kształcenie, w przedszkolu integracyjnym, gdzie prowadziłam zajęcia terapeutyczne z dziećmi z różnym rodzajem niepełnosprawności. Obecnie pracuję jako pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.
W codzienności nieustannie korzystam z wiedzy zdobytej na różnych kierunkach i szkoleniach, przez co mogę szerzej spoglądać na potrzeby dzieci i trafniej dobierać potrzebną im pomoc.

Ćwiczenia Misia Okulisia

Warto pomyśleć o wyżej wymienionych objawach w kontekście dzieci w wieku szkolnym. Uczeń, który ma trudność z szybkim wyostrzaniem obrazu podczas naprzemiennego patrzenia blisko i daleko, dużo wysiłku wkłada w to by przepisać do zeszytu notatkę z tablicy. Podczas takiej pracy, oprócz czasu na wykonanie standardowych operacji związanych z percepcją, analizą i syntezą wyrazu, zapamiętywaniem oraz skoordynowaniem funkcji wzrokowo-ruchowych podczas zapisu, uczeń potrzebuje dodatkowego czasu na to, żeby najpierw spostrzegany obraz wyostrzyć, by nadawał się on do dalszej „obróbki” (interpretacji)

Ćwiczenia Misia Okulisia

Zestaw zawiera 30 ciekawych zadań o trzech poziomach trudności dostosowanych do wieku dziecka. Ćwiczenia usprawniają wszystkie funkcje wykorzystywane przez ucznia podczas przepisywania notatki z tablicy. Jednak w warunkach domowych odbywa się to zgodnie z neurobiologią. Dziecko wykonuje zadanie bez presji czasu, atrakcyjność ćwiczeń sprzyja wyzwalaniu pozytywnych emocji, przez co mózgu wydziela neuroprzekaźniki warunkujące prawidłowy proces uczenia się i zapamiętywania. 

Do każdego ćwiczenia przypisane są dwie karty, z czego jedną kartę należy umieścić w odległości 5m od dziecka, a drugą kartę należy położyć na stoliku. Zadaniem ćwiczącego jest spoglądać na kartę, znajdującą się w dali wzrokowej i nanosić kody/współrzędne, na kartę znajdującą się na stoliku. Karty ze względu na atrakcyjną, urozmaiconą formę zachęcają dziecko do systematycznej pracy. Dzieci są ciekawe efektu końcowego wypełnionej karty, więc łatwiej im codziennie podejmować ćwiczenia, które przybierają formę zabawy. Ponadto w kartach dzięki Misiowi Okulisiowi promowane są zdrowe nawyki sprzyjające higienie pracy oczu. Miś Przypomina dzieciom, że oczy relaksują się podczas ruchu na świeżym powietrzu. Podpowiada, jakie aktywności można podjąć w wolnym czasie, by nie sięgać po telefon, a dobrze się bawić i rozwijać.